Kesktolmuimeja paigaldus

Tsentraalseadme asukoht

Tsentraalseade paigutatakse garaaži, keldrisse, panipaika või muusse sobivasse kohta tavalistest eluruumidest väljapoole. Kui seade paigaldatakse kütmata ruumi, tuleb tõmbe- ja äravoolutorustik isoleerida selles ruumis kondentsi tekkimise tõkestamiseks torustikus.

Mitmekorruselistes majades tuleb seade planeerida alumisele korrusele. Kui seadme asukohaks saab siiski ülemine korrus, tuleb seadmeks valida tavalisest suurema imemisvõimsusega tsentraalseade. Sellega tagatakse raskemate tolmuosade jõudmine tolmumahutisse.Pange asukohta valides tähele, et õhu väljapuhumine ei häiriks naabrit ega teie enda toiminguid. Kuna seadme õhu äravoolutoru peab olema võimalikult lühike, on parim paik seadme paigaldamiseks ruumi välissein või selle lähiala. Paigalduskoha lähedal peab olema pistikupesa seadme elektrivõrku lülitamiseks. Kui asukoht tekitab küsimusi, aruta seda koos kohaliku ehitusjärelevalve inspektoriga või tuletõrjeametnikuga.

Tõmbepesade asukoht

Tõmbepesad võib paigutada kas seinale või põrandale. Valige asukohad nii, et ulatute vastavalt 8, 10 või 12 meetri pikkuse tõmbevoolikuga igasse nurka. BEAM tsentraalseadmetel on enamus mudelitel oma tõmbepesa , mille abil võib mugavalt puhastada tolmuimeja ümbruse ja lähimad ruumid. Tänu sellele langeb ära vajadus veel ühe tõmbepesa ja torude paigaldamise järele. Märkige tõmbepesade asukohad plaanile, kasutades nende kindlaks tegemiseks reaalses ruumis tõmbevooliku pikkusele vastavat nöörijuppi. 1:100 mõõtkavas joonistel vastab 8 m pikkusele voolikule 8 cm ja 1:50 mõõtkavas joonistel 16 cm. Head kohad tõmbepesade jaoks on näiteks esikus/hallis, koridoris jne.

Torustiku planeerimine

Põhitoru võib kulgeda mitmeid erinevaid teid pidi, kuid põhimõtteks olgu, et see oleks võimalikult sirge ja lühike. Selliselt saavutatakse maksimaalne tõmbevõimsus. Uutes ühekorruselistes majades paigaldatakse põhiliin lakke või põrandasse. Tõmbepesadeni viivad torud paigutatakse vaheseintesse või seinakappidesse. Külmal pööningul tuleb toru kondentsi vältimiseks isoleerida.

Kahekorruselistes ja kõrgemates majades paigaldatakse põhitoru vahelagedesse, seinakappidesse, ventilatsioonikanalitesse vms ruumidesse. Valmis majades võib põhitoru kulgeda abiruumides, näit. panipaikades, garaažis vms pindmiselt.

Toru võib vedada ka lae kaudu ja tõmbepesadeni viiakse torud seinakappide sees või vaheseintes. Ripplage ja kappide sokleid võib samuti kasutada torude paigalduseks. Jälgi, et tõmbepesad ei jääks avanevate uste või mööbli taha. Põrandal olev tõmbepesa peaks alati asetsema seina ääres.

Pistikupõhjaga kaasasolev kate aitab torustiku hoida puhtana kogu ehitustegevuse ajal. Katte võib kruvidega kinnitada pistikupõhja. Seinale paigaldatavaid tõmbepesasid on kahte tüüpi – piklikud ja nelinurkseid koos alusraamiga. Pistikupõhja paigaldus ei sõltu hiljem kasutatavast pesatüübist. Jälgima peab vaid kinnitusaukude ühilduvust ja tõmbepesa kaane avamissuunda.

Kui seinaplaadi paksus on üle 25 mm, kasuta tõmbepesa pikendust ulatumaks pistikupõhja tihendini.
Järsk 90° tõmbepesa nurkühendus takistab suurte esemete pääsemise torustikku ja hoiab ära selle ummistumise.  TÄHELEPANU! Seda nurka ei tohi paigaldada mujale torustikku!

Torustiku paigaldus kergplokk-, kivi- või betoonseina

Tõmbepesa paigaldamisel kivimüüri tuleb torustik, tõmbepesa nurkühendus ning pistikupõhi uputada selliselt, et pistikupõhja kõrgeim osa jääks samale tasapinnale(või pisut madalamale) viimistluskihiga. Sõltuvalt viimistluskihi paksusest tuleb seina soonida 65-80 mm sügavune kanal torustiku paigaldamiseks. Torustiku kinnitus peab olema piisavalt tugev, et krohvimise ajal seisaks paigaldatud torustik omal kohal.

TORUSTIKU PAIGALDUS

1. 90° tõmbepesa nurkühendust võib kasutada ainult pistikupõhja ja tõmbepesa paigaldamisel. Torustikus kasutge ainult laugjaid 90° või 45° nurki.

2. Lõika toru otse, et lõikekoht ei jääks viltu. Kasuta abiks nurgikut. Puhasta lõikejälg.

3. Toruühendused kinnitatakse pvc liimiga, mis tagab ühenduse tiheduse ja vastupidavuse. Kanna liim ühtlaselt ja õhukese kihina ainult toru otsale (mitte muhvile). Nii ei tungi võimalik ülearune liim toru sisse. Suru toru, seda veidi keerates, kindlalt muhvi sisse. Pärast kasutamist sulge alati liimipurk ning paigalduse ajal hoolitse, et ruum saaks piisavalt õhutatud. Väldi liimiaurude sissehingamist.

beam eesti

Jälgige, et kolmiku Y-harud suunduksid alati põhiseadme suunas. Alustage põhitorustiku paigaldamist kõige kaugemast tõmbepesast ja asetage torustik kõigepealt ajutiselt oma kohale. Enne ühenduskohtade kinniliimimist kontrollige toru kulgemist. Liim kuivab kiiresti, seepärast ühendage detailid otsekohe pärast liimi kasutamist. Toru mõõtmisel arvestage, et see läheb ca 18 mm ulatuses nurga muhvi sisse ja  ühendusmuhvi sisse 20 mm.

Kui torustikku tuleb palju 90 nurki, tuleb torustiku pikkustes teha teatuid mööndusi. Kahtluse korral võta ühendust seadme müüja või esindajaga.

Talvel paigaldatud torustikku võib koguneda üsna suurel määral kondentsvett. Seda saab vähendada, sulgedes kõik lahtised toruosad torukorgiga ning pistikupõhjad spetsiaalse kaanega. Enne süsteemi kasutusele võtmist, tõmmake tolmuimejaga pesadest puhast õhku. Kontrollige, kas tolmumahutisse on kogunenud vett. Kui on, tühjendage ja kuivatage tolmumahuti ning korrake protseduuri. Jätkake nii kaua, kui torustikustei tule enam vett.

Elektriühendused – nõrkvoolujuhe

Tolmuimeja käivitamiseks tuleb iga tõmbepesa ühendada 24 V nõrkvoolujuhtmega, mis tagab käivitusmehhanismi töö. Tegemist on paralleelühendusega.
Nõrkvoolujuhe soovitatakse paigaldada kaablikõrisse, seda ennekõike torustiku betoonivalusse paigaldamisel. Kui kaabel saab mingil põhjusel viga, on seda kerge hiljem vahetada. Kasutage paigaldamisel ainult heakskiidetud elektrimaterjale. Põhiseade ühendatakse elektripistikusse. Kui seda põhiseadme läheduses ei ole, tuleb see paigaldada professionaalse elektriku poolt.
Seadme vahelduvvoolu lülitused on kaane all ja seda võib avada ainult professionaalne elektrik. Kui seadme elektrivõrgu juhe saab viga, võib selle asendada spetsiaalse juhtmega

Põhiseadme paigaldus

Tsentraalseade paigaldatakse garaaži, keldrisse, panipaika või mõnesse muusse kuiva ruumi. Seadet ei tohi paigaldada niiskesse ruumi! Paigaldamiseks vajalikud seinaraam ja ühendusdetailid on seadmega kaasas (tolmumahutis).

Tsentraalseadme jaoks tuleb varuda 16 A või 10 A aeglane kaitselüliti. Jälgige, et samas rühmas ei oleks liiga palju teisi elektriseadmeid.

Kui olete tsentraalseadme paigaldanud oma kohale, ühendage nõrkvoolujuhe lülituspoolustega. Seejärel ühendage elektrivoolujuhe pistikuga.  See on normaalne ega nõua mingite meetmete rakendamist. Seadmes on nüüd tööks vajalik vool. Kontrollige käivitust käsilülitist. Viige käsilüliti tagasi ooteasendisse – seade on nüüd töövalmis. Seejärel kontrolli tõmbevoolikuga tõmbepesade tööd. Nüüd on BEAM kesktolmuimejasüsteem kasutamiseks.